Tag: Suzuki Mayu

Đến nhà bạn vào cuối tuần, thanh niên số hưởng địt luôn mẹ của bạn thân

Kawamura không thể không lo lắng cho mẹ của bạn mình, Mayu. Bên kia đã kết hôn. Hơn nữa, anh ấy là mẹ của một người bạn. Đó là một tình yêu đã kết thúc trước khi bắt đầu. Ngay cả khi nó không trở thành sự thật, tôi cũ...